do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

Cel projektu.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie miejsc przedszkolnych dla 50 dzieci w wieku 3 i 5 lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla 80 dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne w Przedszkolu Publicznym nr 5 i Przedszkolu Publicznym nr 9 prowadzonych przez miasto Czeladź w okresie od 01.02.2013 r. – 30.09.2014 r.

Cele szczegółowe projektu to:


- Nabycie wiedzy z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez 50 dzieci poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych;
- Zmniejszenie deficytów rozwojowych powodujących trudności w uczeniu się poprzez organizację zajęć specjalistycznych dla 80 dzieci;
- Ukształtowanie wśród dziewczynek i chłopców oraz rodziców świadomości równości płci w życiu rodzinnym i zawodowym.

Zadania projektu:


1. Utworzenie dodatkowych oddziałów – realizowanie zajęć wychowawczo – dydaktycznych;
2. Organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi;
3. Działania wzmacniające efekty wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne oraz upowszechnianie rezultatów.

Całkowita wartość projektu wynosi 374 740,19 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFS do kwoty 318 529,16 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H