do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
04 lutego 2019
kategoria:
Aktualności
Zimowe utrzymanie obiektów
Zimowe utrzymanie obiektów

Zima w pełni, a wraz z nią niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Właściciele i administratorzy obiektów powinni pamiętać o zapewnieniu w nich bezpieczeństwa.

Przypominamy, że w związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu, niskie temperatury, silny wiatr itp.) prosimy właścicieli i administratorów budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz wszystkich wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-magazynowych o kontrolowanie stanu technicznego konstrukcji, drożności wyjść ewakuacyjnych, ocieplenie instalacji wodociągowych oraz właściwe przygotowanie sił i środków niezbędnych do usuwania następstw ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

Poza tym przypominam, że osoby przystępujące do odśnieżania dachów, usuwania oblodzeń rynien itp. powinny posiadać uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach.
Podejmowane przez Państwa działania powinny mieć przede wszystkim charakter zapobiegawczy. W przypadku stwierdzenia zagrożenia należy obiekt natychmiast wyłączyć z użytkowania i przystąpić do usunięcia stanu niezgodnego z przepisami prawa budowlanego.

Na podstawie PN-80/B-02010 oraz orzeczenia technicznego dotyczącego dopuszczalnego granicznego obciążenia śniegiem i lodem dachów płaskich wydanego przez Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z 31 stycznia 2006r.
Zalecenia dotyczą dachów o kącie nachylenia α ≤ 6° (≤ 10 cm na długości 100 cm dachu) i rozpiętości połaci dachowej ponad 6 m.

Łączna grubość warstwy śniegu i lodu

Grubość warstwy lodu [cm] Grubość warstwy śniegu [cm]
8 0
7 6
6 9
5 13
4 17
3 21
1 28
0 30

 

Podane w tabeli wartości nie mogą być przekroczone, a śnieg i lód nie może zalegać aż do czasu samoistnego stopienia.
Lód i śnieg muszą być natychmiast usuwane z dachu, ponieważ w każdej chwili dach może być dodatkowo obciążony nowym opadem śniegu i wystąpi niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych obciążeń. W czasie długotrwałych opadów śniegu dach musi być cały czas monitorowany i w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej grubości pokrywy śniegowej należy natychmiast rozpocząć jego odśnieżanie.
Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne uprawnienia do pracy na wysokości, lub należy je zlecić wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom.
Pracownicy muszą używać sprzętu ochronnego odpowiedniego do pracy w trudnych warunkach, a teren wokół obiektu, na którym trwają prace powinien być właściwie zabezpieczony. Prace należy przeprowadzać z zachowaniem przepisów BHP. Roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi eksploatacji i utrzymania pokryć dachowych, specyficznymi dla danego rodzaju pokrycia. Usuwanie śniegu i lodu powinno odbywać się przy użyciu odpowiedniego sprzętu i w taki sposób, aby nie powodować zniszczenia pokrycia dachowego.

Przypominamy wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o wynikającym z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U z 2013 poz. 1409 ) obowiązku utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaniu do nadmiernego pogarszania ich właściwości użytkowej i sprawności technicznej.

Źródło: Referat Zarządzania Kryzysowego

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Zima 2017-18.doc 19-02-04 16:48 38KB pobierz plik: Zima 2017-18.doc

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H