do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
11 października 2019
kategoria:
Aktualności
Wycinka i pielęgnacja drzew na własnej posesji
Wycinka i pielęgnacja drzew na własnej posesji

Jesień to pora roku, która sprzyja porządkowaniu w działek i ogródków. Przypominamy jak właściciele (posiadacze) nieruchomości mogą przeprowadzić wycinkę lub zadbać o pielęgnację drzew na swoich posesjach.

Właściciele (posiadacze) nieruchomości mogą bez zezwolenia lub zgłaszania do Urzędu usunąć drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm mniejszym niż:

 • 80 cm w przypadku topól, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W pozostałych przypadkach konieczne jest:

 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi a usunięcie drzew nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • uzyskanie zezwolenia stosownego organu na usunięcie drzew w przypadku innych podmiotów.

 

Kwestie przycinki drzew regulują zapisy art. 87a ustawy o ochronie przyrody:

 1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

 2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

  a) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

  b) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

  c) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

 3. Zabieg, o którym mowa w punkcie 2 c powyżej, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

 4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w punkcie 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

 5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony w punkcie 2, stanowi zniszczenie drzewa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych pokój nr 423 Urzędu Miasta Czeladź lub pod numerem telefonu 32 76 37 975

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H