do góry
Portal Miasta Miasta Czeladź
http://um.czeladz.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Uwaga-Deratyzacja/idn:1815
Drukuj grafikę : tak / nie

Uwaga: Deratyzacja!

25 marca 2019
kategoria:
Aktualności
Wiosenna akcja deratyzacji
Wiosenna akcja deratyzacji

Burmistrz Miasta Czeladź informuje wszystkich mieszkańców, firmy, instytucje, zakłady pracy o obowiązku przeprowadzania powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta.

Zasady przeprowadzania corocznej obowiązkowej akcji deratyzacji określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Czeladź wprowadzony Uchwałą Nr LXI/586/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 10 grudnia 2012 r.

Przypominamy, iż przeprowadzanie wiosennej akcji deratyzacji odbywa się w terminie:
od 15 kwietnia do 30 kwietnia br.

Akcja deratyzacji polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych, magazynach, w placówkach służby zdrowia, oświaty, handlowych, gastronomicznych, gospodarstwach rolnych, sieciach kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych i wszystkich innych miejscach, gdzie możliwe jest przebywanie gryzoni.

Właściciele nieruchomości przed przystąpieniem do akcji zobowiązani są do oczyszczania posesji i innych wyżej wymienionych miejsc z wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych oraz zaopatrzenia się w odpowiednią ilość trutki.

W czasie wykonywania czynności związanych z deratyzacją należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji poszczególnych trutek. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać bez opieki. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUCIZNA”.

Po 30 kwietnia br. należy usunąć pozostałą trutkę i oczyścić administrowane nieruchomości.

Źródło: Referat Rozwoju Miasta